PiLu
Male ·  Vietnam ·  joined 2010  · 238 Points
 • News Feed
 • Remixes
 • More ▾
  • Symbols
  • Favorite Remixes
  • Favorite Symbols
  • Props!
tri: ko to' ko bik cau a
September 12, 2010
Remix by PiLu
1 like
tri » PiLu: xì người ta chấm chính xác như cái bát mÀ còn chê ^^
August 29, 2010
PiLu: đang sữa lại cho hoàn chỉnh hii... ông nội trí chấm SAO hà tiện wa đi ah`
August 29, 2010
Remix by PiLu
tri » PiLu: muốn làm mấy cai' hinh` no' co' kieu? nhảy khac' nhau thi` phai? lên tới sao bạc lận, kế cái ava 9 cua tui co' cai' ngôi sao bạc tròn tròn đó ^^, ông đi đánh sao mấy cái remixes của mmấy đứa khác nhìu vô thì tự nhiên có
August 28, 2010
tri » PiLu: remixes dep do', nhung ma` chu~ thi` hoi ky`, tai vi` neu' minh` lay' no' lam` ava thi` hoi kho' thay' >..<
August 28, 2010
tri » PiLu: ax ,cai' gi` ma` co' Gay Les zay cha. Hic... ong lam` tui nho' no' qua', danh' sao' rui do' nghen, dzo coi di, 9 xác luon
August 28, 2010
tri » PiLu: sao it' remixes vay, hehe lam` sao ma` vuot qua top duoc, hehe......
August 27, 2010
tri » PiLu: con` lâu nha cưng, anh top số 1
August 25, 2010
tri » PiLu: hei pilupilu
August 24, 2010
PiLu is now friends with tri
PiLu PiLu has just joined ImageChef
Join ImageChef today.
Already have a account? Sign in now
or
Sign in with Facebook
Signing up for an account allows you to send email greetings, save your creations and more
Just a few more questions...
E-mail
Password
Username (optional)
Gender
Birthday
Country/Region
Profile
ImageChef Sign In
You may sign in using your ImageChef or CyberLink account

Join Forgot Password?
Complete profile information
ImageChef has recently joined big CyberLink family. Your CyberLink account email and password can now be used across all CyberLink Web Services, including CyberLink, DirectorZone, MoovieLive, and ImageChef websites – all for FREE!
Please complete your profile information below:
You don't have enough credits for this action. Get Credits Now»
Block User
Are you sure you want to block this person?
A blocked user can no longer comment on your profile or photos.

Block User
Are you sure you want to block this person?
A blocked user can no longer comment on your profile or photos.