Sketchpad
Siberoj Siberoj
Male ·  Netherlands ·  joined 2010  · 816 Points
Ez kurdihezekii me. Jiiyan ji bo kurdeki bi kurdi xwesh e. Bijii kurdiihez
 • News Feed
 • Remixes
 • More ▾
  • Symbols
  • Photos
  • Favorite Remixes
  • Favorite Symbols
  • Props!
Siberoj: Jiyan bi KURDÎ xweş e ...
February 29, 2020
Siberoj: Bijî azadîiya gelê KURD, serweriya Zimanê KURDÎ û serxwebûna KURDISTANê ji bo heta bi hetayê....
June 27, 2014
1 like
Siberoj: Ez, dê vê carê bi tramê herim Amedê.. :D  Kurdîhezno, li benda min bin, va ye ez têm.. :)
June 27, 2014
1 like
Sketchpad
Siberoj was awarded points for a highly rated remix.
September 2, 2013
Cihat Açar is now following Siberoj
Siberoj: Bijî Azadî û serweriya Zimanê KURDÎ
March 14, 2013
2 likes
Siberoj: Ev ne ez im, ango/yanê ew ne Siberoj e. Biraderekî kurdîhez ê bi navê Amed Krd ye. Çawa ye? Çawa jêhatî hildikêşe ser Sûrên Amedê ne!? Her hal hezkiriya xwe di nav Sûran de digere! :) Bi hêviya ku wê bibîne û pê re bextewar be û bijî. Bijî kurdîhez
February 24, 2013
4 likes
Siberoj Ev ne ez im, ango/yanê ew ne Siberoj e. Biraderekî kurdîhez ê bi navê Amed Krd ye. Çawa ye? Çawa jêhatî hildikêşe ser Sûrên Amedê ne!? Her hal hezkiriya xwe di nav Sûran de digere! :) Bi hêviya ku wê bibîne û pê re bextewar be û bijî. Bijî kurdîhez
Siberoj Ew ne ez im ha :) Xortekî kurdîhez e, û min ji bo wî çêkiribû. Dikarim ji bo we jî çêbikim, heke hûn wêneyekî xwe ji min re bişînin. ;)
Siberoj: Ev ne ez im, ango/yanê ne Siberoj e. Biraderekî kurdîhez ê bi navê Amed Krd ye. Çawa ye? Çawa jêhatî hildikêşe ser Sûrên Amedê ne!? Her hal hezkiriya xwe di nav Sûran de digere! :) Bi hêviya ku wê bibîne û pê re bextewar be û bijî. Bijî kurdîhez
February 24, 2013
3 likes
Siberoj Ev ne ez im, ango/yanê ne Siberoj e. Biraderekî kurdîhez ê bi navê Amed Krd ye. Çawa ye? Çawa jêhatî hildikêşe ser Sûrên Amedê ne!? Her hal hezkiriya xwe di nav Sûran de digere! :) Bi hêviya ku wê bibîne û pê re bextewar be û bijî. Bijî kurdîhez
Siberoj Ew ne ez im ha :) Xortekî kurdîhez e, û min ji bo wî çêkiribû. Dikarim ji bo we jî çêbikim, heke hûn wêneyekî xwe ji min re bişînin. ;)
Join ImageChef today.
Already have a account? Sign in now
or
Sign in with Facebook
Signing up for an account allows you to send email greetings, save your creations and more
Just a few more questions...
E-mail
Password
Username (optional)
Gender
Birthday
Country/Region
Profile
ImageChef Sign In
You may sign in using your ImageChef or CyberLink account

Join Forgot Password?
Complete profile information
ImageChef has recently joined big CyberLink family. Your CyberLink account email and password can now be used across all CyberLink Web Services, including CyberLink, DirectorZone, MoovieLive, and ImageChef websites – all for FREE!
Please complete your profile information below:
You don't have enough credits for this action. Get Credits Now»
Block User
Are you sure you want to block this person?
A blocked user can no longer comment on your profile or photos.

Block User
Are you sure you want to block this person?
A blocked user can no longer comment on your profile or photos.